Algemene voorwaarden

Telefoon Reparatie Den Haag > Algemene voorwaarden
 • Onder ‘Toestel’ word in deze reparatievoorwaarden verstaan: een mobiel telefoon, tablet en laptop die een simkaart kan bevatten.
 • De reparaties die ZKL Telecom uitvoert vallen buiten de fabrieksgarantie. De fabrieksgarantie vervalt bij reparatie door ZKL Telecom. Daarnaast moet u er rekening mee houden dat de fabrieksgarantie al verlopen is op het moment dat uw toestel schade heeft geleden.
 • Wij geven 3 maanden garantie op het vervangen van onderdelen. Let op val, druk, stootschade, strepen, vlekken in de LCD of scheuren in het glas en vloeistofschade vallen niet onder de garantie. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor verdere schade aan uw toestel tijdens de reparatie.
 • De klant dient het toestel binnen 3 maanden op te halen, na deze periode zal het toestel beschouwd worden als achtergelaten en zal het door ZKL Telecom milieuvriendelijk gerecycleerd worden, zonder vergoeding nog kosten voor de klant.
 • ZKL Telecom werkt met een bonnensysteem. Levert de consument een toestel in, ontvangt de consument een reparatie bon van de medewerker. Hierop staat vermeld om welk type toestel het gaat en wat de klacht / reparatie is. De bon is het afhaalbewijs van het toestel. Wanneer de bon van het ingeleverde toestel zoek is of soortgelijks, moet de consument via de aankoop bon van het toestel aantonen dat het toestel zijn/haar eigendom is. Tevens is de reparatie bon het garantiebewijs van de reparatie. Deze bon dient dus goed te worden bewaard. Zonder reparatie bon/ garantiebewijs kan ZKL Telecom geen garantie geven.
 • Wij zijn alleen verantwoordelijk voor het gerepareerde gedeelte van het toestel. het laten nakijken van uw toestel kost vanaf €15 (De klant is altijd onderzoekskosten / analyse kosten verschuldigd.)
 • ZKL Telecom is niet aansprakelijk voor het verlies van data. Om je persoonlijke data zo goed mogelijk te beschermen, is het een vereiste vooraf een back-up te maken. In sommige gevallen kan het nodig zijn het toestel volledig te resetten naar de fabrieksinstellingen. Dan kunnen we helaas niet voorkomen dat je data wordt gewist.
 • Indien blijkt dat het serienummer van het product voorkomt in een database. Van gestolen of vermiste producten hebben wij het recht om het toestel niet in behandeling te nemen. Wij zijn verplicht om meldingen te doen bij de politie. Wij Zijn gerechtigd de gemaakte (reparatie) kosten bij u 100% in rekening te brengen.
 • Wanneer u uw toestel inlevert voor reparatie bij ZKL Telecom gaat u automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.
 •  ZKL-Telecom geeft geen garantie op glasprotector.
 • Bij ZKL Telecom zijn alle nieuwe toestellen uit de verpakking vanwege een beperkte voorraad, en klanten hebben recht op fabrieksgarantie van minimaal één jaar. Indien een toestel wordt geretourneerd, worden administratiekosten en eventuele waardeverschillen op basis van dagwaarde in rekening gebracht.