De overdracht van gegevens van tablet naar telefoon

Telefoon Reparatie Den Haag > Our news > Phone > De overdracht van gegevens van tablet naar telefoon
De overdracht van gegevens van tablet naar telefoon

Er zijn verschillende manieren om bestanden te delen tussen verschillende android apparaten. 1.Open het bestand dat je wilt delen op je smartphone of tablet (bijvoorbeeld via ‘Galerij’).2.Tik nu op het ‘Delen’ icoon rechts bovenin.3.Er verschijnt nu een overzicht ‘Delen via’ waarin alle mogelijkheden waarmee je het bestand kan delen worden weergegeven.

Muziek en andere bestanden delen via ‘Mijn bestanden’

1.Tik vanuit het startscherm op ‘Apps’ en vervolgens op ‘Mijn bestanden’.2.Zoek het bestand op dat je wilt delen en houd het bestand even ingedrukt. Een selectievakje verschijnt nu en het bestand is ‘geselecteerd’.3.Tik op het ‘delen’ icoon rechts bovenin. Er verschijnt nu een overzicht om het bestand. Selecteer de optie waarmee je het bestand wilt delen.

Delen via Whatsapp

1.Open het bestand dat je wilt delen op je smartphone of tablet via Apps > Mijn bestanden (afbeeldingen kun je ook openen via ‘Galerij’).2.Selecteer het bestand of open de afbeelding en tik op het ‘Delen’ icoon rechts bovenin.3,Er verschijnt nu een overzicht ‘Delen via’ waarin alle mogelijkheden waarmee je het bestand kunt delen, worden weergegeven. Tik op Whatsapp en selecteer degene naar wie je het bestand wilt versturen.

Het bestand wordt verstuurd zodra je verbinding hebt via Wi-fi, 3G of 4G.

Delen via Bluetooth

Voor het delen van bestanden via bluetooth moet zowel de ontvanger als de verzender over Bluetooth beschikken.1.Ga op de telefoon of tablet waarop je het bestand wilt ontvangen naar Apps > Instellingen (> Verbindingen) > Bluetooth. Schakel in door rechtsboven het balkje naar rechts te slepen zodat deze groen kleurt. Selecteer nu ‘Alleen zichtb voor gekopp appar. Tik en …’2.Pak het andere toestel, open het bestand dat je wilt delen via de Galerij of via ‘Mijn bestanden’ (zie hierboven).3.Tik op het ‘delen’ icoon rechtsbovenin en selecteer ‘Bluetooth’.4.Nu zie je een overzicht met de apparaten in de omgeving waarmee je het bestand kan delen. Selecteer het apparaat waarnaar je het bestand wilt verzenden.

Op het andere apparaat ontvang je nu de melding of je een bestand wilt ontvangen. Deze melding bevestig je om het bestand te ontvangen.

een overzicht ‘Delen via’ waarin alle mogelijkheden waarmee je het bestand kan delen worden weergegeven.